Våra tjänster

Vad kan vi på Grounder?

Eftersom vi har många års erfarenhet av mjukvarutest i olika former så är detta naturligtvis en stor del av vad vi kan. Med åren har också kunskap om bl.a scrum, kravhantering och testdriven utveckling vuxit fram.

Testledning
Testautomatisering
Business Analysis
Testdriven utveckling
Scrum
Kravhantering
Praktisk testning

Vad vi jobbar med

Här finns exempel på vad vi gör i vårt dagliga arbete.

Scrum & Kanban

Vi har under flera år arbetat i agila utvecklingsteam som arbetar iterativt med continious delivery, detta med hjälp av bl.a scrum och kanban.

Automatiserade GUI & Integrationstester

Vi har arbetar med uppsättning, konfiguration och genomförande av automatiska tester på olika nivåer. Detta med bland annat Selenium, Fitnesse och Cucumber.

Processförbättringar

Framtagande och effektivisering av testprocesser för att kunna jacka in i en organisations utvecklingsprocess. Vi arbetar också med strategier för att  införa kvalitetstänk och effektivt kunna testa i agila arbetsmiljöer.


Testmiljöer

Administration av bland annat system, acceptans & staging-miljöer för test.

Testdriven utveckling

Detta spännande område visar hur kraftfullt test kan vara. Vi arbetar sida vid sida av utvecklarna för att skriva bra tester som teamet sedan bygger sin kod på.

Business analysis

Vi har arbetat mycket med att komma nära en verksamhet för att skapa en djupare förståelse för vad som behövs. Detta i kombination med tekniska kunskaper och leveransförmågan hos utvecklingsteamen.